EMDR voor kinderen en jongeren: De nare dingen opruimen

 

 Kinderen en jongeren die nare, vervelende of beangstigende dingen hebben meegemaakt kunnen veel baat hebben bij EMDR-behandelingen. 

Of de gebeurtenis nu recent is of langer geleden maakt dan niet uit. 

Als de film over bijvoorbeeld het pesten, de brand, het ongeluk, het overlijden steeds weer terugkomt, kunnen er symptomen zijn zoals: slecht slapen, een kort lontje, ander gedrag, slechte concentratie, lusteloosheid of terugval in de ontwikkeling.

 

 

EMDR is de afkorting van Eye Movement Desensitization and Reprocessing. 

Het is een behandeling om traumatische ervaringen te verwerken, zoals een ongeluk, een aanranding, PTSS, pesterijen, angsten en fobieën.

Bij EMDR worden traumatische herinneringen eerst opgeroepen en vervolgens worden de hersenen afgeleid door o.a. oogbewegingen, klikjes en tikjes.

Zo wordt een betere informatieverwerking in de hersenen aangewakkerd.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat EMDR succesvol is bij volwassenen en kinderen.

 

Wat is EMDR in kindertaal:

Ik vraag naar wat er gebeurd is en waar je hier en nu last van hebt: hoe ziet die film in je hoofd eruit?

De keer daarna vraag ik je opnieuw en dan zal ik vragen om de film stil te zetten bij het naarste plaatje. Misschien vraag ik ook of je dat plaatje wilt tekenen.

Je concentreert je op het plaatje in je hoofd of op de tekening en op wat je daarbij voelt. Intussen doe je ook iets heel anders: je volgt mijn hand met je ogen of je luistert naar klikjes op de koptelefoon of de mijn klopjes op je hand of je knie. Tussendoor vraag ik: wat merk je nu?

Het kan zijn dat je dan het nare beeld weer voor ogen hebt, of misschien voel je je boos of verdrietig om wat er gebeurd is. Misschien voel je even niets, of iets wat niets met de gebeurtenis te maken heeft. Dat is allemaal goed.

We gaan door tot het niet meer naar voelt om aan dat moeilijke moment te denken.

Vaak kom je daar twee of drie keer voor terug.

De problemen die ontstaan waren door die nare gebeurtenis, verdwijnen.

 

Kinderen en jongeren kunnen zonder doorverwijzing bij mij terecht.

Ik behandel kinderen vanaf 6 jaar.