Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, geweld of ander trauma.

EMDR werkt over het algemeen krachtig en effectief. 

Soms maakt iemand iets mee dat diep ingrijpt in het leven en in de psyche.

Vaak verwerkt hij of zij dat na verloop van tijd op eigen kracht tot een hanteerbare herinnering.

Maar dat lukt niet altijd: er kunnen zich psychische klachten ontwikkelen en de herinneringen aan de schokkende gebeurtenis blijven zich opdringen.

Dat kunnen her-belevingen zijn, nachtmerries, flash-backs of vermijdingsreacties.

 

Door de EMDR-behandelingen wordt de herinnering in het brein naar een ander deel van de hersenen verplaatst.

De herinnering of gebeurtenis verliest aan kracht en heftigheid waardoor het steeds gemakkelijker wordt er aan terug te denken en de nachtmerries of flash-backs afnemen.

 

Mijn EMDR-behandelingen zijn ingebed in een begeleidingstraject.

Eerst onderzoeken we namelijk je achtergrond en draagkracht.

Onderzoek en ervaring heeft aangetoond dat deze vorm van therapie ook effectief is bij bijvoorbeeld angst of ingrijpende verlieservaringen.

 

De duur van het traject is vaak beperkt tot 3 à 5 sessies.

Een sessie duurt ongeveer een à anderhalf uur.